הצטיידות ושיפוץ מבני חינוך

אודות הפרויקט
בסופה של כל שנת לימודים ולקראת שנת הלימודים הבאה, נעשים מאמצים לשפץ ולחדש את גני הילדים בעיר ולהתאימם לרוח המתחדשת בחינוך ובסביבה. בכל שנה משופצים כעשרה גני ילדים בעיר מבחינת תשתיות ומבנים וכן נרכש עבורם ציוד אמנות, מחשוב, העשרה ומשחקים עבור עשרות אלפי ילדים בגילאי גן בעיר.

אהבת?