גינות אקולוגיות בבתי ספר

אודות הפרויקט
גינות אקולוגיות המעודדות חקלאות מתקדמת ומקיימת המתוחזקות על ידי תלמידי בתי הספר

אהבת?