הועד המנהל

יו"ר הקרן, רו"ח עפרה חן

מנכ"ל נגב מינרלים

חבר ועד מנהל, מר דודו חזן

מנהל פרויקטים בקמ"ג

חברת ועד מנהל, הגב' איריס ביטון

תושבת העיר באר שבע. אם לארבעה ומנהלת בית הספר "אלומות" למדעים בבאר-שבע.

חבר ועד מנהל, מר שלום פרי

תושב העיר באר-שבע. לשעבר מנכ"ל החברה הממשלתית למדליות ומטבעות.

חברת ועד מנהל, עו"ד מיטל אזולאי

ילידת העיר באר שבע, שותפה במשרד עורכי דין בעיר.

ועדת ביקורת, רו"ח פנחס שכטר
הגוף המבקר, שכטר מאס קריספל

רואי חשבון

ע.יו"ר (מ"מ מנכ"ל) ,דנה שפירא