קול קורא 2014

שלום,
קול קורא לשנת 2014 של קרן באר-שבע לפיתוח יתמקד השנה בתחום הנוער ובעיקר ב:
* נוער בעל צרכים מיוחדים
* חינוך נוער להתנהגות מחוללת שינוי
* העשרה לנוער בשעות הפנאי
* חינוך נוער להתנדבות בקהילה
* קידום סובלנות בקרב בני נוער
* מלגות לספורטאים מצטיינים


בשלב זה תתבקשו לספק מידע כללי אודות הארגון המבקש ומטרותיו וכן מידע אודות הפרויקט עבורו אתם מבקשים לקבל סיוע.
פרויקטים שימצאו עונים ומתאימים לתחומים שנמנו לעיל, יקבלו פניה אישית ובקשה להגשת כרטיס פרויקט מפורט שיכלול
את תיאור הפרויקט, תקציב מפורט, לוח זמנים לפעילות, מסמכי נאותות של הגוף המבקש ומסמכים נוספים.

גופים שיוחלט לאשר עבורם סיוע, יתחייבו לממש התרומה בתוך שנה מיום אישור הבקשה.

הקרן אינה מתחייבת להיענות לבקשות שתגענה.

למילוי הטופס יש להיכנס לקישור הבא:
https://docs.google.com/forms/d/1dHNxWby-MiXPag2bnC3X-6XeqrZQUpCw2oqB22YQqI0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

הגשת הטופס תתאפשר עד ליום ב', 28 באוקטובר, 2014, ד' בחשון תשע"ה. בקשות שתתקבלנה לאחר מכן, לא יבחנו.

**שימו לב, לא ניתן לשמור את הטופס ולהגישו במועד אחר! הקפידו להגיש טופס מלא, על כל סעיפיו, בלבד.**

לשאלות, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לעדי ברקו-מרציאנו בכתובת office@beershevafnd.org.il

בהצלחה!