קול קורא קרן באר שבע לפיתוח - הגשת בקשה

שלום,
קול קורא לשנת 2016-2017 של קרן באר-שבע לפיתוח יתמקד השנה בתחום הקהילה באר שבע ובעיקר ב:
פרויקטים העוסקים בקידום קהילות מיעוטים
פרויקטים המתמקדים בשכונות וקהילות רווחה
פרויקטים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.
קידום סובלנות בקרב קהילות שונות בעיר באר שבע

בשלב זה תתבקשו לספק מידע כללי אודות הארגון המבקש ומטרותיו וכן מידע אודות הפרויקט עבורו אתם מבקשים
לקבל סיוע.
פרויקטים שימצאו עונים ומתאימים לתחומים שנמנו לעיל, יקבלו פניה אישית ובקשה להגשת כרטיס פרויקט מפורט
שיכלול את תיאור הפרויקט, תקציב מפורט, לוח זמנים לפעילות, מסמכי נאותות של הגוף המבקש ומסמכים נוספים.
גופים שיוחלט לאשר עבורם סיוע, יתחייבו לממש התרומה בתוך שנה מיום אישור הבקשה.
הקרן אינה מתחייבת להיענות לבקשות שתגענה.

למילוי הטופס יש להיכנס לקישור הבא:
https://goo.gl/forms/C3EUXrTXV2HurhYE3

הגשת הטופס תתאפשר עד ליום א', 27 בנובמבר, 2016, כ"ו בחשון תשע"ז.
בקשות שתתקבלנה לאחר מכן, לא יבחנו.
**שימו לב, לא ניתן לשמור את הטופס ולהגישו במועד אחר! הקפידו להגיש טופס מלא, על כל סעיפיו, בלבד.
**הקרן תומכת בפעילות בעיר באר-שבע בלבד**
לשאלות, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לדנה שפירא בכתובת office@beershevafnd.org.il
בהצלחה!